Onze huurvoorwaarden

Voor de formaliteit hebben wij wat voorwaarden op papier gezet. We hopen vooral dat we met elkaar een geslaagde dag voor de huurders kunnen organiseren. Veel plezier!!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Huurvoorwaarden Voets Loopbandfietsen - Lopifit

 • De verhuurder wordt geacht het verhuurde in goede staat te hebben afgeleverd.
 • De huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen en weer in te leveren.
 • De verhuurder en zijn medehuurders hebben kennis genomen van deze huurvoorwaarden.
 • De huurder heeft de instructie gehoord van de loopfiets om deze te kunnen gebruiken.

 • Bij het sluiten van de huurovereenkomst is legitimatie verplicht. (rijbewijs of ID kaart)

 • Huurder dient zich te houden aan de Nederlandse verkeerswet en regelgeving. Men rijdt alleen op verharde wegen. Het is streng verboden om met de loopfiets in het zand te komen. Men is verplicht om verantwoord met het gehuurde om te gaan, kosten naar aanleiding van oneigenlijk gebruik worden in rekening gebracht bij de huurder.

 • De huurder is volledig aansprakelijk voor het gehuurde en zal bij diefstal of schade (door derden) de schade volledig vergoeden.

 • Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde aan derden in gebruik te geven of in onderhuur te geven.

 • De huurder dient de loopfiets te parkeren op een veilige zichtbare plaats en is verplicht de sleutel uit de accu te halen en de fiets op slot te zetten met bijgeleverd slot.

 • Wanneer het gehuurde vroegtijdig wordt teruggebracht blijft de volledige huur gelden.

 • Wanneer het gehuurde te laat wordt teruggebracht geldt een tarief van € 10,- per half uur per loopfiets.

 • Bij een technisch defect, niet ten gevolge van een ongeval of oneigenlijk gebruik, zal de verhuurder indien mogelijk zorg dragen voor reparatie ter plekke of indien voorhanden een vervangende loopfiets. Zelf- of door derden reparaties uitvoeren aan de loopfiets is verboden zonder toestemming van de verhuurder.

 • Het loopbandfietsen is alleen toegestaan voor personen ouder dan 18 jaar of vanaf 11 jaar en groter dan 1.40 mtr., onder begeleiding van een volwassene.

 • Het gebruik van de loopfiets is geheel op eigen risico. De verhuurder is derhalve niet aansprakelijk voor letsel of schade aan huurder of diens eigendommen.
 • De huursom dient bij aanvang van de huur contant te worden voldaan of op de dag van verhuur bijgeschreven te zijn op de bankrekening van de verhuurder.